Rutin med läxorna

Under slutet av den här vårterminen så var det väldigt mycket som hände i vår familj så det här med rutiner var svårt under den perioden. Detta ledde till att min son inte riktigt hann färdigt med det han skulle i skolan, utan han har ett kapitel i sin matematikbok som han måste bli klar med nästa termin innan han börjar med de böckerna som hör till den årskursen. Jag tycker att de är dåliga på att informera oss föräldrar när barnen ligger efter i planeringen, då hade jag ju hjälpt till mer hemma. Nu får han istället träna under sitt sommarlov, hur kul är det? Det hade varit bättre att han hade hunnit färdigt under terminen.